MacScholenDag 2011. Door Marijke van der Brugge en Aad van der Drift

Op 6 oktober 2011 vond de MacScholenDag plaats in een volle aula van het Christelijk Lyceum in Zeist. Deze dag vormde een initiatief van de MacScholenGroep die begin 2011 van start ging op LinkedIn. Deze bijeenkomst was de eerste in de reeks van jaarlijkse bijeenkomsten, aldus bestuurslid Roelie Krediet in haar welkomswoord.

Keynote Speaker was Rowan Sinns, manager Content & Mobility EMA Apple. Hij ging in op de producten van Apple voor de onderwijsmarkt.  De visie van Apple op het onderwijs werd met een paar mooie filmpjes getoond.  Ook de toekomstige hard-ware ontwikkelingen passeerden de revue en de invloed daarvan op het onderwijs.

Gastheer Kees van Domselaar vertelde hoe het LaptopPerLeerling-project op zijn school is aangepakt.

De ICT situatie kwam het merendeel van ons bekend voor. 120 werkplekken voor 1300 leerlingen en een netwerk dat het wel eens laat afweten, problemen met gebruik en het inroosteren van de apparatuur.

Er was een centraal ICT-beheer voor vijf scholen, dat zich meer richtte op beheer en veiligheid dan op onderwijs. De jaarlijkse afdracht  was flink. Er was sprake van veel frustratie en in de kiem gesmoorde initiatieven.

Samengevat kun je zeggen dat het Christelijk Lyceum Zeist het proces volgens het boekje heeft aangepakt.  Vanuit de visie is vastgesteld welke ICT middelen het beste passen bij de school. Vier in Balans van Kennisnet bleek een goed hulpmiddel.

Voor het de school betekende het:

  1. Fors Investeren in de docenten;
  2. Digitaal leermateriaal effectief inzetten, maar niet uitkomen op boekenloos;
  3. Niet beknibbelen op de draadloze infrastructuur.  Moet ook gemakkelijk te beheren zijn. Open maar wel met optimale veiligheid;
  4. Alle leerlingen en alle docenten een goede laptop;
  5. Forse besparing op kosten beheer;
  6. Kernwoorden implementatie: simpel, betaalbaar en effectief.

Het project is begonnen met een kleine kerngroep. Deze enthousiaste docenten werden snel vaardig. Een paar maanden later waren de laptops al volop in gebruik. De andere collega’s werden nieuwsgierig. Belangrijk is de opbouwtijd. Er is aandacht voor iedereen, het proces gaat in kleine stappen.

In dit eerste jaar is men begonnen met klas 1. 30% van het totale onderwijsaanbod gaat digitaal. Ze hebben gekozen voor de MacBook, Apple dus, omdat dit de enige leverancier was die het eerst echt wilde praten over het onderwijs. De eerste klassers worden ondersteund bij hun ICT-vragen door de i-helps, bovenbouwers die  extra geschoold zijn.

De school heeft in overleg met alle geledingen dit project geformuleerd en de regels vastgelegd.

Elke leerling krijgt een MacBook, die na vier jaar eigendom wordt. De leerling is beheerder van zijn eigen laptop. Elke laptop heeft ook een privé account, die voortdurend wordt gesynchroniseerd. Alles is verzekerd, zodat als er iets kapot gaat er direct een leenexemplaar wordt geleverd. Voor de infrastructuur gebruikt de school een draadloze netwerkserver van Apple, flexibele firewall, alles in de Cloud, Google Apps, SOM@vo3, digi-borden, alle leerlingen en leraren een laptop. Etc.

Kennis, creativiteit en samenwerking. Dat is de missie op het Christelijk Lyceum Zeist de komende jaren.

Een bijzonder onderdeel van het programma waren de presentaties van de uitgevers Noordhof, Malmberg, ThiemeMeulenhof en Muiswerk. Zij hadden alle vier dezelfde vragen gekregen en kregen elk een kwartier de tijd:

  1. Laat zien wat werkt;
  2. Vertel waar jullie naar toe willen en
  3. wat je kunt leveren over vijf jaar.

Nog niet alles werkt feilloos op Apple. Met de nieuwe generatie leermiddelen gaat dat wel gebeuren. De uitgevers zetten alles in op altijd en overal beschikbaar, leerstijlen, leerlijnen, blended learning, adaptiviteit. Het is natuurlijk moeilijk om in zo korte tijd, in aanwezigheid van de concurrent, antwoord te geven.  Maar we vonden dat het verhaal van ThiemeMeulenhoff er uit sprong.

In hun visie gaan ze van curriculumgericht naar leerlinggericht.  Ze hebben zes domeinen geformuleerd, die ze over het boek heenleggen. Deze zijn: samenwerken, social networks, interactie, intelligentie (hier ligt echt de toekomst) , augmented reality (hierdoor ontstaat nieuwe werkrealiteit) , gamification. Vooral die laatste wordt belangrijk, volgens Martijn Luijks van ThiemeMeulenhoff.

Na deze lange, maar zeer interessante zit, was er de mogelijkheid om een uur een workshop te volgen. Na een forumdiscussie werd de middag afgesloten met een hapje en een drankje.

Afsluiting Van Domselaar:  ‘Hoe meer we met ICT bezig zijn, des te meer hebben we het eindelijk weer eens over onderwijs’.

Marijke van der Brugge, Aad van der Drift

Marijke van der Brugge werkt vanuit www.vanderbrugge.org Zij coacht Individueel  en in groepsverband mensen die zich verder willen ontwikkelen en het beste uit zichzelf halen.  Gespecialiseerd in re-integratie na een ernstige ziekte. Samen met Aad van der Drift  (http://vddrift.com) begeleidt zij scholen die ict in het onderwijs implementeren. Ook organiseren zij in opdracht  studiedagen en workshops over onderwijs en ICT.