Examen op de Mac

Scholen die digitale examens afnemen, hebben nog maar even te maken met ExamenTester, het huidige gedateerde computerexamensysteem in het voortgezet onderwijs, dat alleen werkt in een Windows-omgeving.  Op verschillende momenten en bij diverse instanties (NMA) is destijds bezwaar aangetekend tegen deze vorm van verplichte winkelnering die de scholen via het Cito is opgelegd. Ook Wolf, het programma dat de scholen moeten gebruiken voor de examenadministratie van het Cito, werkt nog steeds alleen onder Windows.

Begin 2011 vond om die reden onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens te Utrecht een Europese Aanbesteding plaats voor de ontwikkeling van een geheel nieuw examenprogramma op de computer. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe examensoftware.

Het is de bedoeling dat – na een overgangsperiode – alle instellingen in het voortgezet onderwijs vanaf schooljaar 2015-2016 hun digitale centrale examens en de rekentoets VO met dit nieuwe systeem afnemen.

Het nieuwe systeem heeft een aantal voordelen ten opzichte van ExamenTester. Zo ondersteunt het zowel online als offline afname op meerdere platforms (Windows, Mac, Linux). Ook is de verwachting dat de installatielast zal afnemen door onder andere een meer centrale manier van installeren en door het automatisch downloaden van examenbestanden. Ten slotte is het met het nieuwe systeem mogelijk om examens centraal in te plannen vanaf een hoofdlocatie.

De MacScholenGroep heeft aan het College voor Examens de vraag voorgelegd, op welke wijze scholen, – die met Mac of Linux werken – , in afwachting van de nieuwe software, de huurkosten kunnen declareren van de voor het examen noodzakelijke Windows-apparatuur.

CvE over het nieuwe computerexamensysteem