iScholenDag 2017

iScholenDag 2017

Ook dit schooljaar organiseert de iScholenGroep weer een iScholenDag!
Deze vindt plaats op donderdag 5 oktober 2017 in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort.
Voor deze zesde editie van de iScholenDag hopen we jullie weer te verrassen met een interessant programma.
Heb je je nog niet ingeschreven? Dit kun je doen door dit formulier in te vullen.

Programma

De iScholenDag 2017 start op donderdag 5 oktober 2017 om 10:00, inloop vanaf 09:30 uur. Tot 12:00 uur is er een (deels) interactief plenair programma gevolgd door een lunch verzorgd door de studenten van het Leerhotel Het Klooster. Van 13:00 uur tot 16:00 uur volgen drie workshoprondes elkaar op, om vanaf 16:00 uur de dag samen af te sluiten met een borrel.

09:30 Ontvangst met koffie
10:00 Opening door Kees van Domselaar, voorzitter en oprichter iScholenGroep.
10.15  One idea in three minutes
11.00 Keynote van Willem-Jan Renger, Innovatie Studio HKU
11.45 Uitreiking iScholenprijs
12.00  Lunch
13.00  Workshopronde 1
14.00 Workshopronde 2
15.00 Workshopronde 3
16.00 Borrel en afsluiting

Het programma is bijna compleet. Bevestigde workshops zijn:

ICT in het onderwijs is geen spelletje. Of toch wel?
Michel van Ast, trainer/adviseur, auteur Kleppen Dicht.

Op een goede manier ICT inzetten in het onderwijs is nog niet zo eenvoudig. Een model dat je daarbij kan helpen is TPACK. In deze workshop introduceren we kort, indien nodig, het model. En we spelen TPACK Triplets, een spel dat goede gesprekken oplevert over vakinhoud, over didactiek, over ICT, maar vooral over de combinatie van die drie in het onderwijs. De workshop levert je, naast plezier en misschien wel de winst, een aantal interessante inzichten en concrete lesideeën op.


Programmeren I: Robot voor de klas
Paul de Krosse: docent Duits en docent Mediawijsheid van het Niftarlake College, Apple teacher

Programmeren wordt waarschijnlijk in de toekomst net zo belangrijk als Engels spreken. Met programmeren leren kinderen dingen te maken in plaats van consumeren. Maar hoe begin je? In deze workshop gaan we aan de slag met een aantal simpele leeromgevingen. Doelgroep: PO en onderbouw VO.


De rol van ICT bij effectief onderwijs
Martin Ringenaldus, docent Duits van de Regionale Scholengemeenschap Goeree Overvlakkee, winnaar iScholenPrijs 2016

Onlangs verscheen in NRC een artikel met de titel “Leraren weten niet hoe kennis het beste beklijft” en nog geen week later het artikel “Hoe je iets onthoudt leren ze niet meer”. In deze workshop bespreekt Martin de evidence-based leerstrategieën en technieken en laat hij zien hoe je daarbij ICT zinvol (pedagogisch/didactisch verantwoord) en echt ondersteunend aan het leerproces kunt inzetten. Daarbij vertelt hij over zijn eigen ervaringen met het inzetten van de leerstrategieën in de eigen lespraktijk en de eerste resultaten die hij daarmee heeft geboekt. Martin werkt in twee klassen zonder cijfers en zal ook laten zien hoe hij ICT inzet om te volgen hoe leerlingen zich ontwikkelen. Concreet betekent dit meer vanuit de leerbehoefte van de leerlingen te acteren in plaats van vanuit tools bedenken wat mogelijk zou zijn.


Kralen rijgen. Hoe het onderwijs beter kan voor leerlingen en docenten.
Kobus de Boer, voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Onderwijsgroep Amersfoort

Er dreigt een groot lerarentekort. Niet gek, want het is een pittig beroep waartoe weinigen zich meer geroepen voelen. De methoden die we tot dusver gebruiken om voldoende docenten te werven, werken beperkt. Kun je niet van de andere kant beginnen en het onderwijs minder docent-intensief maken? Kun je docenten ontlasten, het probleem van het lerarentekort neutraliseren en het onderwijs verbeteren? De oplossing ligt volgens Kobus in het slim en in samenhang digitaliseren van het curriculum. In deze workshop doet hij daar een voorstel voor en belicht zijn school van de toekomst waar de leerling werkelijk centraal staat.


Scrummen in het onderwijs
Sidhartha Chafekar, docent biologie en docent NLT van het Christelijk Lyceum Zeist

Scrummen in het onderwijs is een aan het onderwijs aangepaste versie van ‘Scrum’ zoals die in het bedrijfsleven veel wordt gebruikt. Leerlingen in groepjes laten samenwerken gaat niet zelden gepaard met ‘gedoe’ en problemen (denk aan: matige samenwerking, ‘duikende’ leerlingen). Scrum is een gelaagde methode om op een gestructureerde wijze in groepsverband samen te werken aan een project. De gelaagdheid en gestructureerde wijze zal in een korte presentatie en in spelvorm voor het voetlicht worden gebracht.


Workshop voor schoolleiders: De toekomst van ons examen
Leendert-Jan Veldhuyzen, schoolleider in Amsterdam en vice-voorzitter van de iScholenGroep.

In de schoolleidersworkshop op de iScholenDag 2016 hebben ruim 50 schoolleiders en andere betrokkenen in een viertal sessies gesproken over de toekomst van ons examen. Welke mogelijkheden zijn er nu en waar zouden we heen willen? Ook is er een pilot opgezet die momenteel onderzocht wordt op haalbaarheid. Tijdens deze workshop praten we elkaar bij over waar we nu staan en hoe we verder willen gaan. Ook willen we graag alle nog niet betrokken scholen meenemen in dit traject.


Workshop voor schoolleiders: Alle leerlingen op mijn school hebben in de les een eigen device. En dan?
Kees van Domselaar, schoolleider in Zeist en voorzitter van de iScholenGroep. Van zijn hand verscheen o.a.: Van struikelblok tot springplank: over onderwijs en technologie.   

De invoering en de uitvoering van 1-op-1-projecten op school kent een veelheid aan kwesties. Hoe regelen we de aanschaf en het beheer? Ouders en school: wie betaalt wat? Wat betekent het voor het leermiddelenbeleid? Welke ontwikkelingen zijn in dit opzicht de komende jaren te verwachten? Wat is en wordt de rol van de docent? Op welke wijze kan de technologie bijdragen aan de verbetering van ons onderwijs? Dit soort onderwerpen komen aan de orde tijdens deze workshop. Van deelnemers wordt vooral verwacht dat zij een kijkje geven in de eigen schoolpraktijk.


Leerdoeldenken: het waarom, wat en hoe?
Ilse Gmelig, trainer/adviseur en auteur

Wil je meer invloed op je eigen onderwijsprogramma? Wil je vaker aandacht kunnen besteden aan onderwerpen die jij en je leerlingen belangrijk vinden? Wil je de lessen beter laten aansluiten op de behoeftes van je leerlingen? Of wil je meer dan enkel de methode volgen? Leerdoeldenken maakt dat mogelijk.
Wat is leerdoeldenken? En wat kan leerdoeldenken opleveren, voor jou, je collega’s en je leerlingen? Welke ontwikkeling op school sluit hierbij aan? Versterkt leerdoeldenken het proces of kan het juist de start van iets nieuws betekenen? En hoe ga je van start? In de workshop krijg je handvatten om leerdoeldenken vorm te geven en ontvang je een stappenplan om direct aan de slag gaan!


Dyslexie & Toegankelijkheid (Special Needs) op de iPad voor zorgleerlingen
Marco Damen is onderwijsconsultant bij Amac

De iPad is eenvoudig te bedienen, intuïtief en gebruiksvriendelijk. Om alle leerlingen te helpen en te kunnen ondersteunen wordt de iPad geleverd met veel bekroonde, ondersteunende technologieën.  Dat betekent dat elk apparaat vanuit de basis toegankelijk is voor alle leerlingen, dus niet alleen qua functionaliteit. Tijdens deze workshop gaan we uitgebreid kijken en werken met deze ingebouwde functionaliteit als het gaat om toegankelijkheid (dus voor leerlingen met special needs: aandachtsproblemen, motorisch-, visueel en auditieve beperkingen, dyslexie etc.) Verder gaan we ook kijken en werken met apps en oplossingen van derden, voor deze doelgroep.


iHelp – ICT-ondersteuning door leerlingen
Floris Kuck en Floris Kuijpers, leerlingen Christelijk Lyceum Zeist

Er komt veel kijken bij de organisatie van ICT in je school. Vaak hebben de systeembeheerders hun handen er vol aan. Misschien kunnen ze wel wat hulp gebruiken. Van de leerlingen wel te verstaan. Leerlingen als eerstelijnshelpdesk, dat zijn de iHelps! Ze vertellen je er graag alles over.

iScholenPrijs 2017

Er zijn op dit moment 7 genomineerden voor de iScholenPrijs 2017.
Kijk hier om meer te weten te komen over de genomineerden.

Ken je een goede kandidaat die nog niet genomineerd is?
Je kunt hem of haar nog opgeven tot 25 september. Kijk hier voor meer informatie over het opgeven van een collega.