Macbook en iPad geen gratis lesmateriaal

Sliderfoto iBA Bootcamp

Sinds de invoering van ‘gratis schoolboeken’ en daarna de intrede van iPads en Macbooks in scholen komt geregeld de discussie op gang wie deze moet betalen.
Tot op heden is de wetgever hier duidelijk in: ICT hulpmiddelen vallen niet onder de gratis schoolboeken, ouders moeten dit dus betalen. Ouders wegen dit dus mee in hun schoolkeuze, ze kunnen immers ook voor een andere school kiezen.
Op de meeste iSG scholen is het gebruikelijk dat er in meer of mindere mate vanuit school een regeling is voor ouders die de aanschaf niet, of niet in één keer kunnen betalen. De regelingen lopen nog wel wat uiteen, maar uiteindelijk heeft elke school wel een betaalbare vorm gevonden, zodat de aanschaf geen belemmering hoeft te zijn voor ouders die financieel minder draagkrachtig zijn.

Recent is de discussie weer opgelaaid en wordt er in de Tweede Kamer weer over gesproken. De verwachting is dat de conclusie weer dezelfde zal zijn.  Vooralsnog volgt de iSG het debat op dit punt met aandacht, maar ondernemen we als belangenbehartiger nog geen actie. Mocht het zover komen dat de situatie verandert, dan zal de iSG op passende wijze haar leden ondersteunen in het omgaan met de nieuwe situatie.

Het bestuur

Uitgelicht iScholenDag: Seán Ó Grádaigh

Docent Seán Ó Grádaigh bereidt een nieuwe generatie docenten voor op de digitale toekomst. Hij heeft een universitair studieprogramma ontwikkeld, dat docenten in opleiding in staat stelt een digitaal lesprogramma in hun moedertaal, het Iers, samen te stellen. Dat is hard nodig: met maar zo’n zestig scholen waar Iers de moedertaal is, zijn weinig uitgevers bereid lesmateriaal te produceren. ICT blijkt daar een prachtige rol in te kunnen vervullen.

De combinatie van factoren heeft ervoor gezorgd dat Seán samen met zijn Ierse collega’s in een korte tijd een heel goed beeld heeft gekregen van de mogelijkheden van de nieuwe digitale middelen.

In december 2014 was hij ook al even in Nederland om tijdens een bijeenkomst van de iScholenGroep zijn expertise te delen. Op 29 september, tijdens de iScholenDag, is hij weer terug.

De finesse van Seáns toepassing zit hem niet in de complexiteit van de middelen die hij gebruikt. Die middelen zijn overigens niet veel anders dan het materiaal dat wij op school beschikbaar hebben: iPads, een enkele Macbook, misschien een iPhone voor foto’s. Het zit hem vooral in de manier waarop je die middelen kunt gebruiken. Dat is  wat het verhaal van Seán zo interessant maakt. Waar wij een foto zien, ziet Seán een leerobject. Voeg er een geluid aan toe, en de waarde van de foto stijgt enorm. Wat kunnen we nog meer toevoegen om een rijker leerobject te creëren? Het antwoord blijkt vaak heel simpel.

Voor een uitgebreide samenvatting van zijn werk kun je terecht op deze site. Kom naar hem luisteren! Een buitenkans om een van de leidende experts op het gebied van digitaal onderwijs te horen praten over zijn lespraktijk.

Leerlingen buiten

Gratis maakt nog niet (goed)koop

De vraag van scholen naar leermiddelen is onvoldoende professioneel, er is te weinig oog voor de marktverhoudingen op lange termijn, de huidige markt is te ver geconsolideerd, de toetredingsdrempels zijn te hoog met name voor wat betreft de distributie, de concurrentie is met name tussen distributeurs beperkt en het lijkt erop dat deze marktsituatie de innovatie en digitalisering van leermiddelen vertraagd en de prijzen verhoogd.

 

Uit: Gratis_maakt_nog_niet_goedkoop. Evaluatie_wet_gratis_schoolboeken