23 maart 2017: workshop ‘Multimediaal leren en de werking van de hersenen’

Multimediaal leren en de werking van de hersenen

Met de technologische ontwikkelingen is het tegenwoordig relatief eenvoudig om (bewegend) beeld toe te voegen aan tekst waardoor rijke multimediale leerbronnen ontstaan. Maar rijk wil niet automatisch zeggen effectief. “23 maart 2017: workshop ‘Multimediaal leren en de werking van de hersenen’” verder lezen

16 februari 2017: workshop ‘Altijd maar ICT kiezen’

Altijd maar ICT kiezen? Nee! Maar wel bewust kiezen…

Doelgroep

(Startende) docenten en andere onderwijsprofessionals

Duur van de workshop: 

4 uur

Inhoud workshop
ICT is niet meer weg te denken uit het huidige onderwijs. Maar het effectief inzetten van ICT vraagt een didactische ICT bekwaamheid van docenten. Is het wel altijd nodig ICT in te zetten? En hoe doe je dat dan? Wat vraagt dit van docenten? Het ontwerpen en begeleiden van digitaal onderwijs vraagt om nieuwe benaderingen en nieuwe competenties van docenten.

Na deze workshop:

  • Kan je lesmateriaal beoordelen en ontwerpen met behulp van het TPACK-model
  • Ken je verschillende onderwijsconcepten met ICT (bijvoorbeeld Flipping the Classroom, digitaal toetsen formatief en summatief toetsen, differentiëren met behulp van ICT, samenwerkend leren m.b.v. ICT.)
  • Ken je verschillende tools waarmee je bovenstaande kan bereiken

datum     16 februari 2017
tijd           13:00-17:00
locatie     Helen Parkthurst, Almere
trainer     Paula van Kempen
kosten    50 euro excl. btw

De inschrijving voor deze workshop is gesloten.

Macbook en iPad geen gratis lesmateriaal

Sliderfoto iBA Bootcamp

Sinds de invoering van ‘gratis schoolboeken’ en daarna de intrede van iPads en Macbooks in scholen komt geregeld de discussie op gang wie deze moet betalen.
Tot op heden is de wetgever hier duidelijk in: ICT hulpmiddelen vallen niet onder de gratis schoolboeken, ouders moeten dit dus betalen. Ouders wegen dit dus mee in hun schoolkeuze, ze kunnen immers ook voor een andere school kiezen.
Op de meeste iSG scholen is het gebruikelijk dat er in meer of mindere mate vanuit school een regeling is voor ouders die de aanschaf niet, of niet in één keer kunnen betalen. De regelingen lopen nog wel wat uiteen, maar uiteindelijk heeft elke school wel een betaalbare vorm gevonden, zodat de aanschaf geen belemmering hoeft te zijn voor ouders die financieel minder draagkrachtig zijn.

Recent is de discussie weer opgelaaid en wordt er in de Tweede Kamer weer over gesproken. De verwachting is dat de conclusie weer dezelfde zal zijn.  Vooralsnog volgt de iSG het debat op dit punt met aandacht, maar ondernemen we als belangenbehartiger nog geen actie. Mocht het zover komen dat de situatie verandert, dan zal de iSG op passende wijze haar leden ondersteunen in het omgaan met de nieuwe situatie.

Het bestuur