Activiteiten

Activiteiten

De iScholenGroep organiseert verschillende activiteiten om haar deelnemers te ondersteunen bij de implementatie en het gebruik van ICT. Het doel is ervaring en expertise te delen, om zo schoolleiding en docenten te ondersteunen. Scholen reiken elkaar op deze manier ideeën aan die kunnen worden toegepast in de eigen schoolomgeving. Zo ontstaat een informatief netwerk, waarbinnen scholen bijdragen aan elkaars ontwikkeling.

Bijeenkomsten

iScholenDag

De iScholenDag is een jaarlijkse bijeenkomst, waarop ontwikkelingen op het gebied van digitaal onderwijs centraal staan. Tijdens deze congresdag worden ook tal van workshops aangeboden, om een beeld te geven van de mogelijkheden die voorhanden zijn.
De iScholenDag vindt dit jaar plaats op 5 oktober 2017, meer info volgt.

Good Practice

Good Practices zijn bijeenkomsten waarbij bepaalde vakgroepen centraal staan. Tijdens een 24-uurs training krijgen de deelnemers een beeld van wat er voor hun sectie mogelijk is met ICT. Goede voorbeelden van collega’s bijvoorbeeld, maar ook de mogelijkheden met de bestaande digitale methoden en de laatste apps.
Daarnaast vinden er ook Good Practices plaats die in het teken staan van een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld systeembeheer. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om bij te dragen aan een overzicht van de verschillende producten en oplossingen die er voor specifieke problemen worden aangeboden.

Koplopers op school

Opleiding tot iCoach

Het op een didactisch correcte manier integreren van ICT in de dagelijkse onderwijspraktijk blijft moeilijk voor veel docenten. Scholen zetten op verschillende manieren professionaliseringstrajecten in om docenten op dit gebied te scholen. Er worden cursussen en/of trainingen verzorgd om de ICT-vaardigheden en integratie binnen het onderwijs van docenten te ontwikkelen.

Uit onderzoeksliteratuur en uit de praktijk blijkt echter dat elke docent een verschillend niveau van ICT-integratie en vaardigheden heeft. De docenten zullen daarom een vraaggestuurde ondersteuning moeten hebben die aansluit bij het niveau van de docent. Er is behoefte om een professionaliseringstraject op maat aan te bieden.

Om aan deze behoefte te voldoen wordt door de iSG een iCoach-traject aangeboden. iCoaches zijn na deze training in staat om als vraagbaak binnen school te fungeren en docenten te coachen die een vraag hebben over het gebruik en de implementatie van ICT binnen hun onderwijspraktijk.

Ontwikkelen digitaal lesmateriaal

iTunes U

iTunes U is een programma dat als digitale ruggengraat van je lessen kan dienen. In dit programma kun je je lesmateriaal bundelen, en als les of lessenreeks aan je leerlingen aanbieden. Tijdens de workshops en bootcamps worden docenten getraind om in korte tijd zelfstandig lessen te kunnen maken en publiceren.
Meer weten over iTunes U? Kijk op http://www.apple.com/nl/education/itunes-u/

iBooks Author

iBooks Author is programma waarmee je interactieve digitale boeken kan maken. De iBooks kunnen naar eigen inzicht, creativiteit en materialen ingericht worden en kunnen naast informerend ook didactisch het leerproces van de leerling uitdagender maken. Via iBooks kun je de lesstof door middel van tekst, media en toetsing op verschillende manieren aanbieden aan je leerlingen. De inhoud van de trainingen is opgebouwd in vier niveaus, waarvan er in elke workshop twee worden behandeld.
Meer weten over iBooks Author? Kijk op http://www.apple.com/nl/ibooks-author/

Apps & Tech

Tijdens workshops en bootcamps krijgen deelnemers een breed scala aan digitale leermiddelen aangeboden waarmee ze direct kunnen experimenteren. De focus bij deze trainingen ligt vooral op het opdoen van vaardigheden en ervaring met bepaalde apps of lesconcepten. Bijvoorbeeld iTunes U of iBooks Author, twee vrij te gebruiken opties die je kunt gebruiken om eigen lesmateriaal te maken. Maar ook allerhande losse apps die je kunt gebruiken om je lesmateriaal interactiever te maken en het leerrendement van je lespraktijk te verhogen.

Hoe en waarom ICT gebruiken in de les?

Altijd maar ICT kiezen? Nee! Maar wel bewust kiezen…

ICT is niet meer weg te denken uit het huidige onderwijs. Maar het effectief inzetten van ICT vraagt een didactische ICT-bekwaamheid van docenten. Is het wel altijd nodig ICT in te zetten? En hoe doe je dat dan? Wat vraagt dit van docenten? Het ontwerpen en begeleiden van digitaal onderwijs vraagt om nieuwe benaderingen en nieuwe competenties van docenten.
Tijdens deze training leer je lesmateriaal beoordelen en ontwerpen met behulp van het TPACK-model, maak je kennis met verschillende onderwijsconcepten met ICT (bijvoorbeeld Flipping the Classroom, digitaal toetsen, differentiëren met behulp van ICT) en leer je verschillende tools kennen waarmee je bovenstaande kan bereiken.

De pionier als bruggenbouwer

Onderwijsvernieuwing met ICT kun je niet afdwingen; het is een proces dat iedere docent op eigen snelheid doorloopt. Om zo’n vernieuwing schoolbreed te laten slagen, is het van belang de ICT-kloof te beslechten. Voorlopers, initiatiefnemers van een verandering, kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Een pionier steekt relatief veel eigen tijd in het volgen van nieuwe ontwikkelingen en is op zoek om zichzelf te blijven ontwikkelen en naar ICT-toepassingen die vormen van leerlinggestuurd onderwijs mogelijk maken.
Deze training gaat in op veranderprocessen en begeleiding van docenten in het didactisch verantwoord inzetten van ICT.

Multimediaal leren en de werking van de hersenen

Met de technologische ontwikkelingen is het tegenwoordig relatief eenvoudig om (bewegend) beeld toe te voegen aan tekst waardoor rijke multimediale leerbronnen ontstaan. Maar rijk wil niet automatisch zeggen effectief. Als docent is het van belang kennis te hebben van de voorwaarden waaraan multimediale leerbronnen moeten voldoen wil de informatie uit die bronnen zich een plek veroveren in het geheugen van onze leerlingen. En hoe die voorwaarden verschillen per leerdoel (kennisconstructie, automatiseren etc.). Daarnaast is het van belang kennis te hebben over de kenmerken die multimediale leerbronnen moeten hebben, willen zij een bijdrage kunnen leveren aan het zelfsturend vermogen van leerlingen.
Tijdens deze training leer je wat multimediale bronnen met het geheugen doen en hoe je dit effectief in jouw onderwijs kan inzetten. Daarnaast leer je hoe je deze multimediale bronnen kan beoordelen en ontwerp je een eigen les voor multimediabronnen.

Samenwerkend leren met ICT

ICT is bij uitstek geschikt om samenwerkend leren vorm te geven. Samenwerkend leren bevordert de sociale interactie om gezamenlijk kennis te ontwikkelen, kan op verschillende manieren worden vormgegeven en sluit aan bij de verschillende visies op leren en instructie. Deze training richt zich op de vormen van samenwerkend leren met ICT en het bevorderen van interactie en probleem gestuurd leren.